Ordlista för turister och rallypublik i Hagfôrs.
 

anlesser = annorlunda

nåck = nog

bratt = brant (adj)

nôger = några

bôtt te = knuffa till

liet = lite grand

bôôgôn = bron Bågen

nôllit = ganska mycket

dra sä i = ramla omkull

omm= ugn

dret = skräp, skit

onger = ungar

dôger = duger

påcka = tvungen

dôven = på väg att bli krasslig

pört = sur

dôôn i mej = verkligen

pôtt = butelj

e tocka e = ett sådant fruntimmer

pôôs = påse

fissi = okamratlig

raas = ramla

frösa = frusen

sinni = arg

fôll = väl

sjärsvalli = bortskämd

glingt = halt, halkigt

skyggål= gärdsgård

grunner = funderar

slängder = duktig

gröschel = småpengar

sludit = roligt, konstigt

gôrgôtt = mycket gott

snarjer = tjatar

gôrigt = lerigt

snög = snö

hachatt = värdelöst, dåligt

stri = pratar

hankit = bråttom

svôlten = hungrig

hänses = hennes

tarjer = tjatar

hômmen = honom

ta å girrä = sluta

hôrk = kry

tåkken, tåkker = sådan, sådana

iggli = gniden

uggli = ruggig, frusen

illsviin = ängslig

uschlit = uselt

innaful = falsk

vassav, vasshôl = vattenpöl

intna, ittna = ingenting

vass döön = hur i helsike

joläppel = potatis

vass ärrä märrä = hur är det med dig

kröser = lingon

vänning = vända

kåst = kvast

ågen = intresserad

käri, (höckfali) = högfärdig

åkken = vem

kôrv = korv

åävvlan= obygderna

kôrvbuurn = korvkiosk

äksmer = uppskatta

kôôn = flicka

öschel = slöseri

marten = marknad

öskli = bedrövlig, väldig

muun = munnen

huun = hund

môôl = mulet

kuul = kulle

môôrs = morse

Ännu mera Hagforsord. www.hagförs.se